Dijaki v spletno učilnico oddajo svoje pisne izdelke.